O nama

+100%-

Udruga je osnovana 1955. godine u rano proljeće i to na području Brinja, Gospića, Perušiću i  Otočca.  Novim preustrojem dolazi do osnivanja Organizacije Gospić za područje cijele Like, tj. tada kotara Gospić. Osnivačka skupština održana je u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice u Gospiću koja se nalazila u današnjoj ulici dr. Franje Tuđmana. Za prvog Predsjednika izabran je Ante Franić koji je došao iz Zagreba da osnuje organizaciju, a rodom je iz Mušaluka. Nedugo nakon toga ponovno se sastaje Skupština i za Predsjednika bira Rudolfa (Bracu) Ilića iz Smiljana. Za tajnika je izabran Mato Milković također iz Smiljana.

Godine 1961. Ukidaju se kotarevi, pa kotarske organizacije postaju međuopćinske. Tako i naša udruga u Gospiću postaje međuopćinska i djeluje pod tim imenom sve do formiranja županija u samostalnoj Hrvatskoj. Od tada pa sve do 2015. godine udruga se naziva Društvo slijepih i slabovidnih Ličko – senjske županije Gospić sa sjedištem u Gospiću, ulica Miroslava Kraljevića 4. Zgrada na ovoj adresi sagrađena je 1962. godine a koja je nakon gradnje dva puta obnavljana. Zemljište na kojem je zgrada napravljena dobiveno je od općine Gospić 1955. godine.

Članovi organizacije bile su slijepe, a kasnije i slabovidne osobe bez obzira na njihove razlikovne karakteristike. Organizacije slijepih nisu se zatvarale prema ljudima koji vide, ali se uvijek inzistiralo na tome da slijepe i slabovidne osobe imaju suvereno pravo na odlučivanje. Stoga su ljudi koji vide uglavnom bili podupirući članovi koji su imali veliku ulogu u pomaganju slijepim osobama. Da bi se znalo tko je slijepa osoba ili slabovidna osoba, bilo je potrebno donijeti definiciju sljepoću i slabovidnosti. 1963. Jugoslavenski oftamološki kongres, održan na Bledu, usvojio je prvu definiciju sljepoće po kojoj je slijepa ona osoba koja uz najbolju korekciju ima oštrinu vida na boljem oku manju od 10% i osoba koja bez obzira na oštrinu vida ima vidno polje od 20 stupnjeva i manje. Danas se u Hrvatskoj primjenjuje međunarodna definicija sljepoće i slabovidnosti.

Slijepom se smatra ona osoba koja na boljem oku uz korekciju ima ostatak vida do 5%, odnosno oštrinu vida na boljem oku od 25% s tim da je vidno polje suženo ispod 20 stupnjeva. Unutar definicije od 5% postoje još podjele pa je tako prva kategorija slijepih osoba ona s ostatkom vida od 0% do 2%, a druga ona od 2% do 5%.

Posljednji tajnik u Društvu slijepih i slabovidnih LSŽ bio je Branko Ćuić koji je 2015.g prestao obnašati dužnost tajnika i iste godine preminuo. Godine 2015. saziva se Zbor Članstva i Skupština radi usklađivanja Statuta sa novim zakonom o udrugama i zbog  promjene naziva udruge u Udrugu slijepih Ličko – senjske županije. Na Skupštini je promijenjeno i sjedište udruge na današnju adresu Kralja Zvonimira 8 u Otočcu. Izabran je predsjednik udruge Don Jure Ladišić (koji ovu dužnost obavlja neprekidno od 1993. godine). Za tajnicu udruge izabrana je Katarina Rupčić.

Glavne aktivnosti:

Najzastupljeniji tip aktivnosti udruge su: 

•           Okupljanje i organiziranje slijepih na području na kojem Udruga djeluje;

•           Davanje neposredne savjetodavne pomoći, te izdavanje članskih

 iskaznica, potvrda i izjava  kao potpora u ostvarenju prava i mogućnosti   članova;

•           Pružanje usluga asistencije, te ostalih socijalnih usluga, sukladno utvrđenim standardima u  pružanju socijalnih usluga i potrebama članstva  u lokalnoj zajednici, te načelima de institucionalizacije, a koje obuhvaćaju:   savjetovanje, pomaganje i edukacije, stručnu  potporu u procesima  uključivanja u život zajednice, te poticanje razvoja službi podrške u  zajednici i alternativnih javnih usluga za osobe s oštećenjem vida

•           Poticanje razvoja socijalne uključenosti za osobe s oštećenjem vida i pozitivnih promjena u društvu, a vezane uz potrebe i mogućnosti osoba s oštećenjem vida;

•           Osiguranje pristupačnosti, mobilnosti i dostupnosti te uklanjanja barijera koje onemogućavaju uključivanje u zajednicu na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima;

•           Pružanje pomoći članovima u ostvarivanju njihovih prava i interesa te, prema mogućnostima, povremeno dodjeljivanje novčane pomoći socijalno potrebitim članovima;

•           Bavljenje humanitarnim radom i suradnja s humanitarnim ustanovama i udrugama na području županije i grada;

•           Pomoć u opskrbi članstva potrebnim tiflotehničkim pomagalima

•           Poticanje društva u kojima se obavljaju kulturno-prosvjetne, šahovske,  sportsko- rekreativne, radio-amaterske i druge djelatnosti;

•           Razmatranje i obavljanje i drugih poslova vezanih za provođenje politike i stajališta Udruge,usmjerene na poboljšanje položaja slijepih osoba u svim segmentima života;

•           Osiguravanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju, kao jedna od najvažnijih usluga koju udruga pruža

•           Ostale aktivnosti koje su u skladu s ciljevima djelovanja udruge.

Ciljane skupine:

  • Slijepe osobe, svi članovi Udruge slijepih Ličko senjske županija

Krajnji korisnici

  • Članovi Udruge slijepih Ličko – senjske županije
  • Obitelji slijepih osoba
  • Lokalna zajednica