Članstvo u Udruzi

+100%-

Prema statutu Udruge, članovi Udruge mogu biti:

 • redovni (godišnja članarina 50,00kn)
  • nominalni
  • podupirući
  • počasni

Redovni član Udruge može postati svaka slijepa osoba, državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Ličko – senjske županije, a na temelju nalaza oftalmologa s područja djelovanja Udruge.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a koju je prihvatila i Republika Hrvatska, slijepom osobom smatra se osoba koja ima:

 • potpuni gubitak osjeta svjetla (amauroza) ili osjet svjetla bez ili s projekcijom svjetla,
 • ostatak vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju od 0,02 (brojenje prstiju na udaljenosti od 1 metra) ili manje,
 • ostatak oštrine vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju od 0,02 do 0,05,
 • ostatak centralnog vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju do 0,25 uz suženje vidnog polja na 20 stupnjeva i ispod 20 stupnjeva,
 • koncentrično suženje vidnog polja oba oka s vidnim poljem širine 5 stupnjeva do 10 stupnjeva oko centralne fiksacijske točke,     neodređeno ili nespecificirano

Nominalni član Udruge može postati slijepa osobe s ograničenom ili bez poslovne sposobnosti, koji nema prava sudjelovati u radu tijela Udruge.

Podupirući član Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja pomaže i pridonosi radu i aktivnostima Udruge. Podupirući član ne može birati i biti biran u tijelima Udruge.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima naročite zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge. Počasnom članu Udruge izdaje se povelja čiji oblik i sadržaj utvrđuje Izvršni odbor Udruge.

PRAVA ČLANOVA

 • sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela- birati i biti biran u tijela Udruge
 • pravo na pomoć Udruge pri ostvarivanju prava na području socijalno-zdravstvene zaštite, školovanja, rehabilitacije i zapošljavanja,
 • pravo na pomoć Udruge na opskrbu pomagalima,
 • koristiti pravo na odmor i oporavak u odmaralištima Hrvatskog saveza slijepih
 • tražiti od Udruge razmatranje svih pitanja od interesa za slijepe u skladu sa zaključcima Skupštine i odredbama Statuta Udruge,
 • sudjelovati na organiziranim druženjima i izletima udruge

OBVEZE ČLANOVA

 • redovito plaćati članarinu
  • pridržavati se odredaba Statuta Udruge i drugih općih i pojedinačnih akata Udruge
  • pridržavati se Kodeksa ponašanja Hrvatskog saveza slijepih

PRAVA I POVLASTICE KOJE OSTVARUJU SLIJEPE OSOBE

Članstvom u Udruzi ostvaruju se sljedeća prava i povlastice:

Prema pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala propisuje se pravo osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na tiflotehnička i očna pomagala:

 • govorni ručni sat za slijepe
 • dugi bijeli štap za slijepe
 • brajev pisaći stroj
 • četverokanalni kazetofon
 • čitač ekrana s govornom jedinicom
 • brajeva elektronička bilježnica za slijepe
 • naočale (okviri za naočale, leće za naočale, teleskopske leće)
 • kontaktne leće
 • očne proteze
 • Oslobađanje plaćanja HRT pretplate za punoljetne članove
 • Djelomično oslobađanje telefonske pretplate kod T-com operatera
 • Djelomično oslobađanje mjesečne pretplate za Cronet pretplatnike
 • Povlastice u unutarnjem putničkom prometu (željeznica i redovita brodska linija)
 • Povlastice pri putovanju u inozemstvo
 • Povlastice vezane za putovanje avionom
 • Povlastice Hrvatskog autokluba
 • Pravo na oslobađanje plaćanja boravišne pristojbe

Prava i povlastice koje slijepe osobe ostvaruju neovisno o članstvu u Udruzi

 • Pravo na doplatak za pomoć i njegu
 • Pravo na osobnu invalidninu
 • Pravo na oslobađanje plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite
 • Pravo na obrazovanje i školovanje
 • Pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju
 • Pravo na mirovinski staž s povećanim trajanjem
 • Pravo na popust pri obračunavanju poreza na dohodak
 • Pravo na dopust ili skraćeno radno vrijeme
 • Pravo na zaštitu roditelja invalidnog djeteta
 • Pravo na dječji doplatak
 • Pravo na oslobađanje plaćanja naknade za ceste i putarine